A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Giáp;Đỗ Năng Thắng;Lê Triệu Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thương mại điện tử,Marketing điện tử,Mua sắm trực tuyến,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 97-104
Tải file tóm tắt Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 176
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,206
})