A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích tính đa dạng di truyền của gà Cáy Củm bằng chỉ thị microsatellite

Phân tích tính đa dạng di truyền của gà Cáy Củm bằng chỉ thị microsatellite

Phân tích tính đa dạng di truyền của gà Cáy Củm bằng chỉ thị microsatellite

 • Nhan đề :
 • Phân tích tính đa dạng di truyền của gà Cáy Củm bằng chỉ thị microsatellite
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Thơm;Ma Thị Trang;Trần Văn Phùng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà Cáy Củm,Đa dạng di truyền,Chỉ thị microsatellite,Alen,Di hợp tử,Cận huyết
 • Số trang :
 • tr. 21-25
Tải file tóm tắt Phân tích tính đa dạng di truyền của gà Cáy Củm bằng chỉ thị microsatellite

File Tóm tắt

Online: 308
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,167
})