A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục Đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục Đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục Đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

 • Nhan đề :
 • Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục Đại học công lập ở Việt Nam hiện nay
 • Tác giả :
 • Ngọc Nam Đào
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Tài chính,Nguồn lực,Huy động,Đại học công lập,Việt Nam
 • Số trang :
 • 294 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục Đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

File Tóm tắt

Online: 113
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})