A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích uốn tấm kim loại lượn sóng

Phân tích uốn tấm kim loại lượn sóng

Phân tích uốn tấm kim loại lượn sóng

 • Nhan đề :
 • Phân tích uốn tấm kim loại lượn sóng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Ngọc;Nguyễn Thị Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tấm lượn sóng,Độ võng,Tấm trực hướng,ANSYS,PTHH
 • Số trang :
 • tr.63-67
Tải file tóm tắt Phân tích uốn tấm kim loại lượn sóng

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,783,057
})