A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase

Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase

Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase

 • Nhan đề :
 • Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase
 • Tác giả :
 • Nguyễn Duy Hưng;Hà Viết Cường;Hoàng Chúng Lằm
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh thán thư ớt,Colletotrichum,Chẩn đoán,Mồi đặc hiệu,PCR
 • Số trang :
 • tr. 1025-1038
Tải file tóm tắt Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase

File Tóm tắt

Online: 258
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,550
})