A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát hiện phytoplasma liên quan đến hội chứng vàng lá mía tại Nghệ An bằng kỹ thuật Nested-PCR

Phát hiện phytoplasma liên quan đến hội chứng vàng lá mía tại Nghệ An bằng kỹ thuật Nested-PCR

Phát hiện phytoplasma liên quan đến hội chứng vàng lá mía tại Nghệ An bằng kỹ thuật Nested-PCR

 • Nhan đề :
 • Phát hiện phytoplasma liên quan đến hội chứng vàng lá mía tại Nghệ An bằng kỹ thuật Nested-PCR
 • Tác giả :
 • Dương Thị Nguyên;Trịnh Xuân Hoạt
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mía,Hội chứng vàng lá mía,Phytoplasma,Nested-PCR
 • Số trang :
 • tr. 113-119
Tải file tóm tắt Phát hiện phytoplasma liên quan đến hội chứng vàng lá mía tại Nghệ An bằng kỹ thuật Nested-PCR

File Tóm tắt

Online: 190
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,548
})