A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát hiện VLPs (Virus-like Particles) ở tu hài giống cấp 1 (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) thu từ trại sản xuất

Phát hiện VLPs (Virus-like Particles) ở tu hài giống cấp 1 (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) thu từ trại sản xuất

Phát hiện VLPs (Virus-like Particles) ở tu hài giống cấp 1 (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) thu từ trại sản xuất

 • Nhan đề :
 • Phát hiện VLPs (Virus-like Particles) ở tu hài giống cấp 1 (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) thu từ trại sản xuất
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Lụa;Phan Thị Vân;Nguyễn Thanh Thuỷ
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngao hoa,Nhuyễn thể,Tu hài,Sưng vòi,VLPs
 • Số trang :
 • tr. 867-873
Tải file tóm tắt Phát hiện VLPs (Virus-like Particles) ở tu hài giống cấp 1 (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) thu từ trại sản xuất

File Tóm tắt

Online: 386
Lượt truy cập: 11,198,892
Số lượt tải: 1,833,251
})