A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Kiều Huân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xe buýt,Dịch vụ,Phát triển,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 134
Lượt truy cập: 7,950,078
Số lượt tải: 1,786,719
})