A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

 • Nhan đề :
 • Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp tư nhân,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Cách mạng công nghiệp 4.0,Doanh nghiệp tư nhân Hà Nội,Doanh nghiệp công nghệ
 • Số trang :
 • tr. 77-81
Tải file tóm tắt Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

File Tóm tắt

Online: 638
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})