A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 • Nhan đề :
 • Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 • Tác giả :
 • Triệu Thị Ngọc Biển
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Hợp tác xã nông nghiệp,Phát triển,Hội nhập kinh tế quốc tế,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 108 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

File Tóm tắt

Online: 149
Lượt truy cập: 8,114,303
Số lượt tải: 1,790,722
})