A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015 thông qua mô hình sinh viên trợ giảng

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015 thông qua mô hình sinh viên trợ giảng

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015 thông qua mô hình sinh viên trợ giảng

 • Nhan đề :
 • Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015 thông qua mô hình sinh viên trợ giảng
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Kiều Oanh;Nguyễn Thị Hồng Minh;Nguyễn Đức Hoàng;Vi Thị Trưng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Năng lực nghề nghiệp,Sinh viên trợ giảng,Thực tập nghề,Đào tạo,Giáo dục phổ thông
 • Số trang :
 • tr. 229-235
Tải file tóm tắt Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015 thông qua mô hình sinh viên trợ giảng

File Tóm tắt

Online: 278
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,058
})