A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954-1975) lớp 12 ở trường THPT huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954-1975) lớp 12 ở trường THPT huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954-1975) lớp 12 ở trường THPT huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954-1975) lớp 12 ở trường THPT huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Bạch Thị Thanh Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử Việt Nam,1954-1975,Giảng dạy,Trung học Phổ thông,Yên Phong,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954-1975) lớp 12 ở trường THPT huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 317
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,407
})