A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Trần Quốc Vượng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nông nghiệp,Phát triển,Sản xuất hàng hóa,Chợ Mới,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 119 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 8,114,303
Số lượt tải: 1,790,722
})