A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo theo tiêu chuẩn Vietgap vùng ven biển tỉnh Nam Định

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo theo tiêu chuẩn Vietgap vùng ven biển tỉnh Nam Định

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo theo tiêu chuẩn Vietgap vùng ven biển tỉnh Nam Định

 • Nhan đề :
 • Phát triển nuôi trồng thủy sản theo theo tiêu chuẩn Vietgap vùng ven biển tỉnh Nam Định
 • Tác giả :
 • Trần Quốc Toản;Nguyễn Mậu Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nuôi trồng thủy sản,Thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt Việt Nam,VietGAP,Vùng ven biển
 • Số trang :
 • tr.1688 - 1698
Tải file tóm tắt Phát triển nuôi trồng thủy sản theo theo tiêu chuẩn Vietgap vùng ven biển tỉnh Nam Định

File Tóm tắt

Online: 165
Lượt truy cập: 8,138,579
Số lượt tải: 1,791,317
})