A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển sản xuất chè bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Phát triển sản xuất chè bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Phát triển sản xuất chè bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Phát triển sản xuất chè bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Trần Văn Hoan
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Sản xuất chè,Phát triển bền vững,Thanh Sơn,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển sản xuất chè bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 11,762,338
Số lượt tải: 1,843,225
})