A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên = Development of language games for reinforcing non-English major students' grammar at Thai Nguyen University of Sciences

Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên = Development of language games for reinforcing non-English major students' grammar at Thai Nguyen University of Sciences

Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên = Development of language games for reinforcing non-English major students' grammar at Thai Nguyen University of Sciences

 • Nhan đề :
 • Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên = Development of language games for reinforcing non-English major students' grammar at Thai Nguyen University of Sciences
 • Tác giả :
 • Phùng Thị Hải Vân;Nguyễn Hải Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Ngữ pháp,Trò chơi dân gian,Củng cố kiến thức,Đại học Khoa học,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 147-151
Tải file tóm tắt Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên = Development of language games for reinforcing non-English major students' grammar at Thai Nguyen University of Sciences

File Tóm tắt

Online: 1193
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,437
})