A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop (Kèm CD)

Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop (Kèm CD)

Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop (Kèm CD)

 • Nhan đề :
 • Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop (Kèm CD)
 • Tác giả :
 • Mai Thị Hải;Quang Huy;Phùng Thị Nguyệt
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Hồng Đức
 • Từ khóa :
 • Công nghệ thông tin,Phục chế,Photoshop,Xử lý ảnh,Power Retouche
 • Số trang :
 • 352 tr.
Tải file tóm tắt Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop (Kèm CD)

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,063
})