A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp biến đổi Fourier nhanh giải phương trình Parabolic tuyến tính

Phương pháp biến đổi Fourier nhanh giải phương trình Parabolic tuyến tính

Phương pháp biến đổi Fourier nhanh giải phương trình Parabolic tuyến tính

 • Nhan đề :
 • Phương pháp biến đổi Fourier nhanh giải phương trình Parabolic tuyến tính
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thùy Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Phương trình Parabolic tuyến tính,Phương pháp biến đổi Fourier
 • Số trang :
 • 43 tr.
Tải file tóm tắt Phương pháp biến đổi Fourier nhanh giải phương trình Parabolic tuyến tính

File Tóm tắt

Online: 127
Lượt truy cập: 10,725,391
Số lượt tải: 1,828,105
})