A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm xác định áp suất tống đạn cho đạn pháo 23mm

Phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm xác định áp suất tống đạn cho đạn pháo 23mm

Phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm xác định áp suất tống đạn cho đạn pháo 23mm

 • Nhan đề :
 • Phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm xác định áp suất tống đạn cho đạn pháo 23mm
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Lượng;Nguyễn Hải Minh;Trịnh Trung Hiếu;Ngô Văn Quảng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đạn pháo 23mm,Áp suất tống đạn,Lý thuyết,Thực nghiệm
 • Số trang :
 • tr. 113-116
Tải file tóm tắt Phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm xác định áp suất tống đạn cho đạn pháo 23mm

File Tóm tắt

Online: 388
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})