A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non công lập thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non công lập thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non công lập thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non công lập thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp
 • Tác giả :
 • Đào Thị Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Năng lực chuyên môn,Bồi dưỡng,Quản lý,Trường mầm non,Chuẩn nghề nghiệp,Hạ Long,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 110 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các trường mầm non công lập thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})