A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình môn học cho giáo viên các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình môn học cho giáo viên các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình môn học cho giáo viên các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình môn học cho giáo viên các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Trọng Khang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Chương trình môn học,Phát triển,Năng lực,Giáo viên,Trung học phổ thông,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình môn học cho giáo viên các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 67
Lượt truy cập: 11,762,338
Số lượt tải: 1,843,225
})