A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Ngoan
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên tiểu học,Hoạt động trải nghiệm,Bồi dưỡng,Năng lực,Bảo Yên,Lào Cai
 • Số trang :
 • 148 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 88
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,019
})