A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Thị Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng cơ bản,Ngân sách nhà nước,Quản lý,Tiên Du,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 126 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 126
Lượt truy cập: 8,114,303
Số lượt tải: 1,790,722
})