A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Phú Thọ

Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Phú Thọ

Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Đoàn Quang Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đầu tư công,Xây dựng,Ngân sách,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý đầu tư công về lĩnh vực xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 8,981,592
Số lượt tải: 1,799,734
})