A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học môn địa lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý dạy học môn địa lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý dạy học môn địa lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học môn địa lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thu Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Địa lí,Giảng dạy,Chương trình giáo dục phổ thông mới,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học môn địa lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 188
Lượt truy cập: 11,429,429
Số lượt tải: 1,835,220
})