A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Xuân Bính
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục tiểu học,Giảng dạy,Quản lý,Phát triển năng lực,Đại Từ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 152 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 163
Lượt truy cập: 11,429,429
Số lượt tải: 1,835,220
})