A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông Quảng Ninh

Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông Quảng Ninh

Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Minh;Nguyễn Văn Thông;Lê Văn Vĩnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Viễn thông,Dịch vụ chăm sóc khách hàng,Quản lý,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • tr. 63-68
Tải file tóm tắt Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 235
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,367
})