A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Chính sách Xã hội,Hoạt động cho vay,Hộ sản xuất kinh doanh,Khó khăn,Bát Xát,Lào Cai
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 158
Lượt truy cập: 8,981,592
Số lượt tải: 1,799,734
})