A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Kim Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Tiếng Việt,Học tập,Kết quả,Đánh giá,Phát triển năng lực,Tiểu học,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 114
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})