A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lài Cai

Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lài Cai

Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lài Cai

 • Nhan đề :
 • Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lài Cai
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Bảo vệ môi trường,Quản lý nhà nước,Khu công nghiệp Tằng Lỏong,Bảo Thắng,Lào Cai
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lài Cai

File Tóm tắt

Online: 358
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})