A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Quản lý phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Quản lý phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Quản lý phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên tiểu học,Năng lực,Công nghệ thông tin,Bát Xát,Lào Cai
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 630
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})