A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

Quản lý phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

Quản lý phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Nhan đề :
 • Quản lý phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Tác giả :
 • Trần Văn Mừng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Phương tiện dạy học,Quản lý,Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật,
 • Số trang :
 • 237 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 8,114,303
Số lượt tải: 1,790,722
})