A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu

Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu

Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Nhan đề :
 • Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Bồng
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia - Sự thật
 • Từ khóa :
 • Biến đối khí hậu,Tài nguyên đất,Quản lý,Sử dụng
 • Số trang :
 • 268 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 8,151,806
Số lượt tải: 1,791,426
})