A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn

Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn

Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn

  • Nhan đề :
  • Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn
  • Tác giả :
  • Vũ Thị Thu
  • Năm xuất bản :
  • 2018
  • Nhà Xuất bản :
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
  • Từ khóa :
  • Tài chính,Quản lý,Y tế dự phòng,Bắc Kạn
  • Số trang :
  • 131 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 178
Lượt truy cập: 8,138,579
Số lượt tải: 1,791,317
})