A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

 • Nhan đề :
 • Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Tài sản công,Quản lý,Cơ quan nhà nước,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 100 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

File Tóm tắt

Online: 159
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,540
})