A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Thị Anh Đào
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Thiết bị dạy học,Quản lý,Tiểu học,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 177
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})