A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính Bắc Kạn

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính Bắc Kạn

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Quách Tú Quyên
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng cơ bản,Vốn đầu tư,Ngân sách nhà nước,Xây dựng nông thôn mới,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 107 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 167
Lượt truy cập: 8,114,303
Số lượt tải: 1,790,722
})