A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý vốn ngân sách nhà nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý vốn ngân sách nhà nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý vốn ngân sách nhà nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý vốn ngân sách nhà nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hứa Đức Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Chương trình mục tiêu quốc gia,Ngân sách nhà nước,Quản lý,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 107 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý vốn ngân sách nhà nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 206
Lượt truy cập: 11,146,542
Số lượt tải: 1,832,652
})