A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan thanh tra tỉnh Bắc Giang

Quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan thanh tra tỉnh Bắc Giang

Quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan thanh tra tỉnh Bắc Giang

 • Nhan đề :
 • Quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan thanh tra tỉnh Bắc Giang
 • Tác giả :
 • Lã Thế Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Quản trị,Cơ quan thanh tra,Bắc Giang
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Quản trị nguồn nhân lực tại các cơ quan thanh tra tỉnh Bắc Giang

File Tóm tắt

Online: 119
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})