A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quantitative finance

Quantitative finance

Quantitative finance

 • Nhan đề :
 • Quantitative finance
 • Tác giả :
 • T. W. Epps
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Wiley
 • Từ khóa :
 • Finance,Quantitative
 • Số trang :
 • 399 tr.
Tải file tóm tắt Quantitative finance

File Tóm tắt

Online: 116
Lượt truy cập: 18,528,558
Số lượt tải: 2,016,213
})