A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ruồi lính đen (Hermetia illucens) dựa trên yếu tố tăng trưởng và phân hủy thức ăn

Ruồi lính đen (Hermetia illucens) dựa trên yếu tố tăng trưởng và phân hủy thức ăn

Ruồi lính đen (Hermetia illucens) dựa trên yếu tố tăng trưởng và phân hủy thức ăn

 • Nhan đề :
 • Ruồi lính đen (Hermetia illucens) dựa trên yếu tố tăng trưởng và phân hủy thức ăn
 • Tác giả :
 • Trịnh Thj Bích Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Âú trùng ruồi lính đen,Lục bình,Phân hủy sinh học,Phát triển bền vững
 • Số trang :
 • tr.131-136
Tải file tóm tắt Ruồi lính đen (Hermetia illucens) dựa trên yếu tố tăng trưởng và phân hủy thức ăn

File Tóm tắt

Online: 226
Lượt truy cập: 7,756,039
Số lượt tải: 1,783,215
})