A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

So sánh hiệu quả điều trị của Praziquantel đối với hai loài sán lá đơn chủ Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae ký sinh trên cá Amberjack (Seriola dumerili)

So sánh hiệu quả điều trị của Praziquantel đối với hai loài sán lá đơn chủ Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae ký sinh trên cá Amberjack (Seriola dumerili)

So sánh hiệu quả điều trị của Praziquantel đối với hai loài sán lá đơn chủ Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae ký sinh trên cá Amberjack (Seriola dumerili)

 • Nhan đề :
 • So sánh hiệu quả điều trị của Praziquantel đối với hai loài sán lá đơn chủ Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae ký sinh trên cá Amberjack (Seriola dumerili)
 • Tác giả :
 • Trương Đình Hoài;Nguyễn Thị Hương Giang;Kim Văn Vạn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cá Amberjack,Praziquantel,Sán lá,Neobenedenia girellae,Benedenia seriolae
 • Số trang :
 • tr. 805-812
Tải file tóm tắt So sánh hiệu quả điều trị của Praziquantel đối với hai loài sán lá đơn chủ Neobenedenia girellae và Benedenia seriolae ký sinh trên cá Amberjack (Seriola dumerili)

File Tóm tắt

Online: 393
Lượt truy cập: 11,198,892
Số lượt tải: 1,833,246
})