A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Social-ecological transformation

Social-ecological transformation

Social-ecological transformation

 • Nhan đề :
 • Social-ecological transformation
 • Tác giả :
 • Karl Bruckmeier
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Palgrave Macmillan
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 423 tr.
Tải file tóm tắt Social-ecological transformation

File Tóm tắt

Online: 131
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,406
})