A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng cám lý trích béo trong khẩu phần ăn của gà đẻ trứng thương phẩm Isa Brown

Sử dụng cám lý trích béo trong khẩu phần ăn của gà đẻ trứng thương phẩm Isa Brown

Sử dụng cám lý trích béo trong khẩu phần ăn của gà đẻ trứng thương phẩm Isa Brown

 • Nhan đề :
 • Sử dụng cám lý trích béo trong khẩu phần ăn của gà đẻ trứng thương phẩm Isa Brown
 • Tác giả :
 • Nguyễn Nhựt Xuân Dung;Shugo Hama;Trương Văn Phước;Đõ Võ Anh Khoa
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cám ép,Gà đẻ trứng,Chuyển hóa thức ăn,Năng suất trứng,Tỷ lệ tiêu hóa
 • Số trang :
 • tr. 65-69
Tải file tóm tắt Sử dụng cám lý trích béo trong khẩu phần ăn của gà đẻ trứng thương phẩm Isa Brown

File Tóm tắt

Online: 208
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,045
})