A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Tác giả :
 • Phan Thị Hồng Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Kiểm toán,Ngân sách quận,Ngân sách huyện,Hà Nội
 • Số trang :
 • 293 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng công cụ kế toán, kiểm toán trong công tác quản lý tài chính ngân sách quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 95
Lượt truy cập: 9,399,749
Số lượt tải: 1,806,623
})