A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Lê Ban
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử Việt Nam,Di tích lịch sử,Văn hóa địa phương,Trung học Phổ thông,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 135 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 356
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,407
})