A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng kiến thức bản địa trong các thực hành nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

Sử dụng kiến thức bản địa trong các thực hành nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

Sử dụng kiến thức bản địa trong các thực hành nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Nhan đề :
 • Sử dụng kiến thức bản địa trong các thực hành nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Tác giả :
 • Hồ Ngọc Sơn;Hà Thị Hòa;Đồng Thị Linh Chi;Vũ Đàm Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Nông nghiệp
 • Từ khóa :
 • Nông nghiệp sinh thái,Biến đổi khí hậu,Kiến thức bản địa
 • Số trang :
 • 190 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng kiến thức bản địa trong các thực hành nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

File Tóm tắt

Online: 158
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,122
})