A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng phần mềm microsoft encarta trong dạy học địa lí lớp 11 - trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Sử dụng phần mềm microsoft encarta trong dạy học địa lí lớp 11 - trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Sử dụng phần mềm microsoft encarta trong dạy học địa lí lớp 11 - trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

 • Nhan đề :
 • Sử dụng phần mềm microsoft encarta trong dạy học địa lí lớp 11 - trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực
 • Tác giả :
 • Hoàng Minh Chấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Phần mềm microsoft encarta,Địa lí,Giảng dạy
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng phần mềm microsoft encarta trong dạy học địa lí lớp 11 - trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

File Tóm tắt

Online: 180
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})