A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Bùi Việt Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục công dân,Giảng dạy,Phương pháp đóng vai,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 142 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 201
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})