A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự khác nhau giữa VAS VÀ VIS trong việc trình bày chỉ tiêu lợi nhuận ảnh hưởng đến thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa VAS VÀ VIS trong việc trình bày chỉ tiêu lợi nhuận ảnh hưởng đến thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa VAS VÀ VIS trong việc trình bày chỉ tiêu lợi nhuận ảnh hưởng đến thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp

 • Nhan đề :
 • Sự khác nhau giữa VAS VÀ VIS trong việc trình bày chỉ tiêu lợi nhuận ảnh hưởng đến thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Ngân;Lương Thị Mai Uyên;Ma Thế Ngàn;Lê Minh Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • IAS/IFRS,VAS,Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,Thu thập tài chính,Chi phí tài chính
 • Số trang :
 • tr.97-100
Tải file tóm tắt Sự khác nhau giữa VAS VÀ VIS trong việc trình bày chỉ tiêu lợi nhuận ảnh hưởng đến thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp

File Tóm tắt

Online: 103
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})